Hej, pedagog!

Träna på att läsa, skriva och er digitala kompetens med hjälp av Textäventyr och låt fantasin flöda! Textäventyr kan användas inom en mängd olika aktiviteter och ämnesområden, så tveka inte att höra av er för frågor eller feedback!

Om verktyget

Vi på Göteborgsregionens kommunalförbund har utvecklat Textäventyr för att på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text i olika former, motivera elever att arbeta med läs- och skrivkunnighet samt skapa med digitala verktyg genom språkutvecklande arbetssätt.

Precis som med verktyget är kreativitet i fokus när det kommer till användningsområden för Textäventyr. Utgår ni från befintliga sagor för att skapa nya slut? Utgår ni från en historisk händelse där eleverna får skriva ett kontextbaserat äventyr, eller vad händer om skapar ett textäventyr utan slut?

Verktyget är även starkt kopplat till skolans skrivningar om digital kompetens, bland annat genom att:

  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
För pedagoger